blog de marcos.chavarria

Asamblea Extraordinaria de GPUL

Pola presente, convócase Asamblea Extraordinaria de GPUL para o mercores 3 de febreiro de 2016 na Aula de Graos da Facultade de Informática.

    Primeira convocatoria: 20:00
    Segunda convocatoria: 20:30

Orde do día:

    Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea anterior.
    Lectura de altas e baixas de socios desde a última Asemblea.
    Inicio da votación á Xunta Directiva.
    Reconto de votos.
    Nomeamento da nova Xunta Directiva.

Convocatoria de Eleccións a Xunta Directiva

Pola presente, convócanse eleccións á Xunta Directiva do GPUL polas seguintes razóns:

  • A petición do Presidente.
  • Por teren transcorrido vintecatro meses desde a última convocatoria de eleccións á Xunta Directiva.

Segundo o Regulamento Electoral (adxunto), a partir de mañá, ábrese o prazo para presentar candidaturas. O calendario electoral queda da seguinte maneira:

Subscribe to RSS: blog de marcos.chavarria