Asamblea extraordinaria - 14/09/2016

Pola presente, convócase Asamblea Extraordinaria de GPUL para o mercores 14 de setembro de 2016 na Aula 2.1b da Facultade de Informática.

Primeira convocatoria: 20:00
Segunda convocatoria: 20:30

Orde do día:

  • Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea anterior.
  • Lectura de altas e baixas de socios desde a última Asemblea.
  • Presentación das actividades realizadas e as previstas para o presente ano.
  • Discusión para determinar o futuro de GPUL.
  • Rogos e preguntas.


ACTUALIZACIÓN

Finalmente a asamblea terá lugar na Aula 2.1b ao atoparse a Aula de Graos ocupada na citada data.


Asdo.
Pablo Castro,
Secretario do GPUL.