Asambleas Ordinaria e Extraordinaria de GPUL

Pola presente, convócase Asamblea Ordinaria de GPUL para o luns 6 de marzo de 2017 na Aula de Graos da Facultade de Informática.

Primeira convocatoria: 19:30
Segunda convocatoria: 20:00

Orde do día:

- Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea anterior.
- Lectura de altas e baixas de socios desde a última Asemblea.
- Lectura e aprobación, se procede, das Contas de 2014.
- Lectura e aprobación, se procede, das Contas de 2015.
- Lectura e aprobación, se procede, das Contas de 2016.
- Estado das Contas de 2017.
- Lectura e aprobación se procede da memoria de actividades a realizar no 2017.
- Discusión e aprobación se procede para cambiar a conta da asociación para outra entidade bancaria.
- Rogos e preguntas.

Pola presente, convócase Asamblea Extraordinaria de GPUL para o luns 6 de marzo de 2017 na Aula de Graos da Facultade de Informática.

Primeira convocatoria: 20:30
Segunda convocatoria: 21:00

Orde do día:
- Inicio da votación á Xunta Directiva.
- Reconto de votos.
- Nomeamento da nova Xunta Directiva.
- Rogos e preguntas.

ACTUALIZACIÓN
- A asamblea realizarase na Aula 2.0a da FIC.
- Detectouse un erro tipográfico no horario da asamblea extraordinaria que se solucionou no comezo da asamblea, adiantando en 30 minutos o horario de ambas convocatorias.

Adxúntase copia da Acta da última Asamblea para a súa revisión por parte dos socios e futuros asistentes.

Asdo.
Pablo Castro,
Secretario do GPUL.

AdjuntoTamaño
acta.pdf53.3 KB